על פי תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האוכלוסייה צפויה להגיע לכ-10 מיליון תושבים בסוף 2024, לכ-15 מיליון בסוף 2048 ולכ-20 מיליון תושבים בסוף 2065. בישראל נולדו בשנה החולפת כ-177 אלף תינוקות. כ-53 אלף איש נפטרו