אופקים ממשיכה לצמוח ולהתפתח – עולה הביקוש למגרשי התעסוקה ומסחר , ושווקו אלפי יחידות דיור. יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "שיווק מתחמי תעסוקה נותן מענה לתעסוקה באזורי פריפריה ותורם לאיזון הכלכלי ולפיתוחה של הרשות המקומית."