על אף הנתונים שמצביעים על ירידה בצריכה, אישרה הממשלה את ביטול המס בהתאם להסכמים הקואליציוניים ובניגוד לעמדת השרה לאיכות הסביבה. סילמן: "אין לבטל מס זה ללא חלופה ראויה"