החוק, העוסק במימון לימודים אקדמיים ללוחמי צה"ל שהשתחררו, עבר בכנסת ברוב של 55 קולות מול שישה מתנגדים. על פי החוק, יקבלו לוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייעודיות משוחררות מלגת לימודים בשיעור של 75% משכר הלימוד