משרד האוצר והסתדרות המורים חתמו על הסכם קיבוצי חדש שיהיה בתוקף עד שנת 2026, במסגרתו הועלה שכר המורים ובוצעו התאמות לימי החופשה. עלות ההסכם הכוללת – 4.5 מיליארד שקל