עלייה מתמדת במחירי האנרגיה מאלצת את מדינות היבשת למצוא פתרונות לקראת החורף המתקרב. זאת בעוד האינפלציה משתוללת, והריבית שהתחילה לעלות עלולה לדרדר את הכלכלות למיתון