בעקבות ההתגברות המשמעותית של הקורונה באירופה וההתמודדות עם גלי תחלואה קשים , המדינות באירופה נוקטות בצעדי התגוננות. באוסטריה הטילו סגר על הלא מחוסנים ויורשו לצאת רק למטרות הכרחיות. מה מתכננות שאר המדינות?