הכרזה שכזאת פירושה שהארגון רואה בנגיף איום משמעותי על הבריאות העולמית וסבור כי דרושה תגובה בינלאומית מתואמת. הפעם הקודמת שהארגון  הוציא הכרזה כזאת היתה בינואר 2020, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. מוקד ההתפרצות – אירופה