בית המשפט העליון ביטל פסיקה היסטורית שקיבל בשנת 1973 לחייב את המדינות השונות לאפשר ביצוע הפלות. ביטול הפסיקה צפוי להביא לאיסור על ביצוע הפלות בחצי מהמדינות בארה"ב. הפסיקה ההיא, הידועה בשם רו נגד ווייד, עוררה מחלוקת פוליטית שהמשיכה להתקיים עד היום