שאלה ביטוחית חשובה עלתה לאחרונה בדיון בבית המשפט – האם במקרה שבו פוליסת ביטוח לרכב (מקיף, או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג, ואדם שאיננו עומד במגבלת הגיל נוהג ברכב, ובמהלך הנהיגה נגרם נזק לרכב, או לרכב אחר – נשלל הכיסוי הביטוחי? או שממדובר בהחמרת סיכון כמשמעה בחוק חוזה הביטוח, המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים.