אחד הנושאים החשובים והבולטים במערכת החינוך במדינת ישראל הוא חוסר בתוכנית לימודים מאתגרת לילדים ונוער בעיקר בבתי הספר היסודיים. לאורך השנים אנו מבחינים בירידת רמת הלמידה והידע של התלמידים, המערכת בתגובה עושה פחות מהמינימום כדי לתקן את המצב.                                     יורה נחושתן, מפתח תוכניות לימודים, מרחיב על התופעה והפתרון שלו.