זוהי ההעלאה החמישית ברציפות שמבצע הבנק המרכזי במטרה להיאבק באינפלציה. לאחר ההעלאה עומדת הריבית במשק על 2.75%. פירוש הריבית הגבוהה הוא התייקרות נוספת בהחזר החודשי על המשכנתאות