חברת ברן העוסקת בניהול וביצוע עבודות תשתיות ותקשורת מדווחת על חתימת הסכם למכירת חברת הבת בגרמניה (100%) תמורת 13.5 מיליון אירו (47.5 מיליון שקל). להערכת החברה, בגין העסקה היא צפויה לרשום רווח של 18 מיליון שקל בדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2022.