על פי המחירון החדש, לחם אחיד יעלה מעתה 6.14 שקלים לעומת 5.12 שקלים, עלייה של 20%. כיכר לחם אחיד-פרוס תעלה 8.53 שקלים במקום 7.11 שקלים, עלייה של 11%. חלה רגילה שבפיקוח תעלה 6.26 שקלים, במקום 5.17 שקלים, עלייה של 21%