דיירת בבניין בראשון לציון תבעה את השכנים שגרים מולה, בטענה שהציבו בחדר המדרגות, מול ביתה, ארון. לטענתה, הדבר מהווה פתח לשימוש אסור ברכוש המשותף ומהווה מכשול וסכנה לכל דיירי הבניין. התובעת הדגישה, כי בהצבת הארון הנתבעים בוחרים לספח לרכוש הפרטי חלק מהרכוש המשותף, ללא הסכמת הדיירים. מנגד, הנתבעים טענו כי מדובר בסכסוך אישי עם התובעת וכי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. מה קבע מפקח המקרקעין?