באפריל 2019 החל לפעול מאגר נתונים של בנק ישראל. במאגר מצוי מידע פיננסי משמעותי על כל אחד מאיתנו. אילו נתונים? למשל-  כמה הלוואות יש לנו, מה סכום כל הלוואה, כמה נותר, מה הריבית, אלו מסלולים, כמה הוראות קבע ושיקים עברו בחשבון הבנק? נתונים אלו אמורים לשמש בעיקר לקבלת החלטות על מתן אשראי.