שר האוצר ליברמן ושר הביטחון גנץ הודיעו שדמי הקיום של חיילי החובה יעלו החל ממשכורת ינואר 2022, מה העדכונים שנעשו בשכר?