לאחר שהתוכניות בנושא התעכבו שנים בשל התנגדויות, האוצר קבע כי גיל הפרישה של נשים יעלה בהדרגה עד 2032.