מחירי הדירות טיפסו ב-2% ביולי, עלייה שנתית של 17.8%. עליית המדד היא הגבוהה ביותר זה עשור, ותאלץ את בנק ישראל להעלות את הריבית בשיעור חד בישיבתו הקרובה ב-22 באוגוסט