מבדיקה שערכו במועצה לצרכנות עולה כי אריזות החיסכון אכן "חסכוניות" בכל הקשור למחיר ליחידת מידה. אבל במועצה מבקשים להזכיר שיקולים נוספים מעבר למחיר כמו מקום אחסון מתאים והצורך האמיתי במוצר, כדי שלא ייזרק לפח בגלל אי שימוש