אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות להתחדשות עירונית "אנחנו מסיימים שנתיים מאוד מאתגרות גם בגלל שיתוק ועיכוב של חלק מהפעילות הממשלתית, ונמצאים על סיפה של ממשלה חדשה. חיכינו לרגע הזה כדי להוציא לפועל תוכניות שנותנות מענה לחסמים הכי גדולים בהתחדשות עירונית. ראינו צעד ראשון בשבוע שעבר החלטת מועצה דרמטית בנושא קרקע משלימה, המאפשרת להמיר קרקע לכסף – מאות מיליוני שקלים ועל ציר הזמן מיליארדי שקלים, ולהפוך פרוייקטים לכלכליים. בחודשים הקרובים יזמים ישתתפו בתהליכים תחרותיים שבמסגרתם יוכלו לקבל כסף לפרויקטים לא כלכליים"