דו"ח חדש של מרכז אדוה בא לבחון את ההחלטות התקציביות הגדולות, שנעשו במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2022-2021. על פי הדו"ח ישנה מגמה בעייתית לפיה הממשלה לא ביצעה ניתוח מגדרי במסגרת ההחלטות התקציביות הגדולות שאישרה לאחרונה, למרות שהחוק מחייב אותה לעשות זאת. אותן החלטות שהתקבלו בממשלה ממשיכות להגדיל את אי-השוויון בין נשים לגברים.