במריופול שממוקמת בדרום אוקראינה, היה אמור להתחיל היום פינוי של אלפים מהתושבים הנצורים, שנותרו כמעט ללא אוכל, מים וחשמל. מועצת העיר הודיעה כי הפסקת אש מקומית נכנסה לתוקף בשעה 10:00 ותימשך עד 21:00, וכי פינוי התושבים יחל בשעה 12:00