זוהי ההעלאה הרביעית ברציפות שמבצע הבנק המרכזי מאז פתח במהלך ההעלאות בחודש אפריל, והיא החדה ביותר זה עשרים שנה. המשמעות – התייקרות נוספת של מאות שקלים במשכנתא