מדובר בהעלאה שלישית ברציפות שנוקט בנק ישראל במטרה להיאבק בהאצת האינפלציה. בהודעה שצורפה להחלטת הריבית מסבירים חברי הוועדה המוניטרית כי האינפלציה בישראל מצויה מעל הגבול העליון של היעד, ועומדת בשנים-עשר החודשים האחרונים על 4.1%