מדובר בהעלאת הריבית השישית ברציפות שנוקט בנק ישראל בניסיון לרסן את האינפלציה. בעקבות העלאת הריבית תעמוד ריבית הפריים על 4.75%, שפירושה הוא התייקרות נוספת של מאות שקלים בהחזרי המשכנתא