בנק ישראל העלה את הריבית במשק לרמה של 0.35%, לראשונה מאז 2018. במקביל, בחודש מרץ נשבר עוד שיא בנטילת משכנתאות אשר הסתכמו ב-13.43 מיליארד שקל, עלייה של 20% לעומת היקף נטילת המשכנתאות בינואר