משמעות המכתבים היא שלממצאי הוועדה עלולות להיות השלכות שליליות על העדים, כך שניתנת להם האפשרות להיערך מראש להופעה נוספת בפני הוועדה, בה יסבירו את מהלכיהם. באסון שאירע בל"ג בעומר 2021, נמחצו למוות 45 בני אדם ויותר ממאה נפצעו