הכנסת אישרה את תקנות הקורונה החדשות בנוגע ליציאה לחו"ל וחזרה. אילו מדינות אסורות לטיסה, ואילו בסיכון נמוך ומחויבות בבידוד?