ארבע שנים אחרי גירוש שגריר ישראל מאנקרה, חוזרות שתי המדינות ליחסים דיפלומטיים מלאים, במסגרתם יחזירו זו לזו את השגרירים והקונסולים הכלליים