מטרת הניסויים היא לבדוק האם החיסונים גורמים לתופעות לוואי נדירות בילדים; בשלב זה עדיין לא ברור האם תוצאות הניסוי ישפיעו על מועד אישור מתן החיסונים לילדים.