הפיקוח על הבנקים פרסם את הדוח התקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאים הנפוצים למשקי בית. הדוח הנוכחי סוקר את ההתפתחויות בשנת 2020 על רקע משבר נגיף הקורונה שפרץ במרץ 2020 והשפיע על צריכת השירותים הבנקאיים.