ערב יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, מונה אוכלוסיית המדינה קרוב ל-10 מיליון אנשים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מאז קום המדינה גדלה האוכלוסייה פי 12