ממחקר מיוחד שפרסם שירות התעסוקה עולה כי במשבר הקורונה שיעורי האבטלה עלו לא רק בגלל שישראלים רבים הוצאו לחל"ת או פוטרו – אלא גם בגלל שהמונים התפטרו מרצונם. שיעורם של המתפטרים בקרב דורשי העבודה שבר שיאים דווקא מאז פרץ משבר הקורונה והגיע ל-22.6%