בפעם הראשונה מאז המהפכה הבולשביקית, רוסיה הפכה לחדלת פירעון בגלל חוסר יכולתה לעמוד בתשלום הריבית שהיא חייבת על שתי סדרות של איגרות חוב ממשלתיות שהנפיקה. סך כל התשלומים עומד על 100 מיליון דולר אשר היו אמורים להיות משולמים ב-27 במאי