"אני חושב שאין משבר דיור, אנחנו כן עלולים להגיע אליו. יש מי שמנסה לצייר את זה כמשבר, זה נוח לגורמים אינטרסנטים, זה נוח לקבלנים, זה נוח לאחרים"