מחקר של אגף רפואה בקהילה של כללית בשיתוף עם הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכללת ספיר, מצא הפחתה של 78% בסיכון לתמותה במבוגרים בני 60 ומעלה שקיבלו את מנת החיסון הרביעית, וזאת בהשוואה למי שחוסן שלוש פעמים.