מחקר חדש מצא כי שיעור התחלואה הקשה בקרב מחוסני המנה הרביעית נמוך בפי שלושה לעומת מחוסנים במנה שלישית בלבד. המחקר בוצע על ידי צוות חוקרים ממכון ויצמן למדע, ממשרד הבריאות, מהטכניון, מהאוניברסיטה העברית וממכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא.