משרד האוצר הפיץ כי עובד שפוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק לא יהיה זכאי לדמי אבטלה במשך 90 יום.