העצור חשוד כי הפיץ חשבוניות מס על שם חברות שונות מבלי שביצע או התכוון לבצע את העסקאות המתוארות בהן. המס שנגרע מקופת המדינה כתוצאה מפעולותיו מסתכם בכ-19.5 מיליון שקל