כמעט חודשיים חלפו עד שהקמת הממשלה החדשה התאפשרה. בישיבה חגיגית במליאת הכנסת הושבעה ממשלת נתניהו השישית, וראש הממשלה הציג את הרכבה ואת מטרותיה