שר התקשורת היוצא קיבל את המלצות הוועדה לאסדרת הפלטפורמות החברתיות המקוונות. ביניהן: החלת אחריות משפטית על הפלטפורמות לטפל בתכנים בלתי חוקיים פוגעניים, הפעלת מוקד דיווח על תכנים פוגעניים ויצירת מנגנון ערעור למשתמשים שחשבונם הוגבל או נחסם