המתווה החדש לבדיקות קורונה – אוכלוסיות שאינן בסיכון יבצעו רק בדיקות אנטיגן ואוכלוסיות בסיכון בדיקות PC • בעקבות הסתערות רבים על הבדיקות המהירות יש מחסור בבדיקות.