החל מחודש ספטמבר 2021 השיקה רשות האוכלוסין טופס מקוון שבו יש להגיש מעתה בקשות למתן מעמד בישראל לבן/בת זוג זר/ה של ישראלי. הכוונה לבקשות המבוססות על חיים משותפים ("ידועים בציבור") או נישואין.