משרד התחבורה הודיע ליבואני הרכב על עדכון דירוג אביזרי הבטיחות של רכבים חדשים שיכנסו לישראל, שישפיעו על הטבות המס. הטבות מס נוספות שיגדלו יגיעו גם לרכבים בעלי מערכות בקרת שיוט אדפטיבית ושכחת ילדים.