על פי דירוג מדדי איכות חיים בערים הגדולות לשנת 2021 של הלמ"ס, העיר מובילה ברוב מדדי איכות החיים בהשוואה לשאר הערים הגדולות. עיר גדולה היא עיר המונה יותר מ-100 אלף תושבים. 16 ערים נכללו בדירוג