מאגר "אל תתקשר אליי" שהקימה הרשות להגנת הצרכן יאפשר לצרכנים שאינם מעוניינים בפניות שיווקיות להכניס את מספרי הטלפון לתוכו וכך להימנע מהן. החל מ-1 בינואר 2023 ייאסר על עסקים לפנות אל מי שמספר הטלפון שלו נמצא במאגר