לאחר המתקפה על בית חולים הלל יפה, בסוף השבוע היו ניסיונות נוספים למתקפות דומות על בתי חולים וארגונים רפואיים – ניסיונות אלו נבלמו ולא נגרם נזק.