בעיצומו של גל עליות המחירים במשק, חדשות טובות לנהגים: מחצות הלילה שבין ראשון לשני יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, כך שהמחיר המרבי לליטר לא יעלה על 6.58 שקל לליטר