הקורונה הביאה לעלייה בהפרעות האכילה בקרב בני נוער ולצעירים, וכעת דו"ח חדש של מרכז החקר והמידע של הכנסת מצא כי קיים פער גדול בין כמות המקרים המאובחנים לבין אפשרויות הטיפול הקיימות, מה שמשאיר צעירים רבים ללא מענה מהיר וראוי.